Karlslundes Private pasningsordning

Målsætning


Målsætning for vores pasningsordning, kan siges med disse ord: omsorg, anerkendelse, tryghed, udvikling, 
læring, fællesskab, oplevelser og hygge.


Vi er fuldt ud bevidste om at børns 3 første år, er fundamentale for deres videre udvikling, og vi vil så gerne give børnene de bedste redskaber hertil.

ALLE børn er forskellige og de enkeltes behov kan ændre sig fra dag til dag.

Hvad er så vores mål, vores fokus med vores pasningsordning?

Børnenes udvikling indenfor sprog, krop og bevægelse,  samt læring og omgang i naturen er vigtig, og er store fokusområder i Puslingebo. Flere undersøgelser viser at børn der bruger udelivet, og får sansemotorikken stimuleret, får lettere ved indlæring, og mere ro på kroppen når de når skolealderen

Samtidig har vi bestemt ikke glemt barnets personlige og sociale udvikling. Det ligger som en helt naturlig del i vores og børnenes hverdag; Her ligger vi især stor vægt på at være anerkendende, tale roligt og forståeligt, forberedende og hele tiden være der i medgang og modgang.