Karlslundes Private pasningsordning

En hverdag i Puslingebo

Trylleskoven

Morgen: Børnene møder ind senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt. Vi hygger med samling, yoga, sang eller snak. Derefter spiser vi formiddagsmad, hvor børnene er tit med til at bage sundt brød eller for eksempel pandekager.

Formiddag: Aktiviteter af forskellig slags; Ture, gymnastik, sang, kreativiteter, temaer eller hvad vi nu kan finde på.

En typisk hverdag

Sidst på formiddagen spiser vi frokost, derefter pusler vi, og sover middagslur

Eftermiddag: Vi spiser brød og frugt, fælles/fri leg og hygge.

Der er en fast struktur hvor børnene sover og spiser, men det er ikke en hindring, for at kunne tage ud og opleve noget. 🙂

Formiddagene er der hvor aktiviteterne sker, og vil være meget forskellige. Det går lige fra det kreative hvor vi bruger finmotorikken, til udelivet hvor vi bruger grovmotorikken, hvilket vi går meget op i at få styrket, da vi mener at bevægelse er alfa omega for barnets trivsel, selvtillid, selvværd, indlæring, humør og naturlig træthed.

Puslingebo er jo placeret i et smørhul, med forskellig natur lige omkring os, såsom mose, skov og strand. Dette benytter vi os tit af, da det giver rigtige gode muligheder for at give børnene gode oplevelser og give børnene lyst og mulighed for at udforske og bruge kroppen.


Sang, rytmik, historier, rim og remser, bliver også flittigt brugt, da vi er klar over vigtigheden af dette for barnets sprogudvikling og stimulering. Vi benytter biblioteket når der er arrangementer, der henvender sig til børnenes aldersgruppe, men også blot som et udflugtsmål med hyggelæsning i andre omgivelser.


Men vigtigt er også den frie leg, under opsyn, som er med til at styrke børnenes fantasi.